भेटघाट वा भुत र घाट

साउन ६, २०७५ - आइतबार आजको दिनको बारेमा लेख्नपर्छ । सबैजनाको भेट धेरै पछि हुन लाको छ । रमाइलोको नै बिषय हो किनभने यहाँ सरेपछी सबैजनाको यसरी औपचारिक रुपमा भेट भएको थिएन । र सबैजनामा पर्छौँ - म, ईना दिदी, मनिष दाइ र बाबा । अन्तिम भेटघाट कलङ्किबाट सामान सार्न लाग्दा भएको थियो । र … Continue reading भेटघाट वा भुत र घाट

Clichéd Life

Ever thought of killing yourself or committing suicide and then thinking that it would be wrong, have you ever dumped those ideas ? You're wrong. It would've been right if you wouldn't have ignored the idea of suicide. At first, let me enlighten you with meaning of cliché. Merriam Webster defines cliché as - a … Continue reading Clichéd Life