बनाइएको पागल

हो, शिक्षित मान्छे मुर्ख हुन्छ अझ झन मुर्ख हुन्छन् पढेका कुरा व्यबहारमा उतार्न खोज्ने विद्वानहरु मुर्ख ऊ मात्र समाजमा हुन्छ … More